.TR Domain Satın Al - com.tr Alan Adı Kayıt - inetmar.com
Büyük indirim 1 Yıllık Com.tr Domain Şimdi Sadece $1.19
Hemen Tescil Edin

.TR Domain Sorgulama

En iyi fiyatlara .tr uzantılı alan adı kaydedin

Neden TR Uzantılı Alan Adı Kaydetmeliyim ?
TR uzantısı
1

Prestij Sağlar

TR uzantısı Türkiye'de ve dünyada yaklaşım 300.000 kurumsal web sitenin tercihi olduğundan diğer uzantılara göre daha yüksek prestij sağlamaktadır.

Koruma Sağlar
2

Koruma Sağlar

Projenizin .tr uzantısını kaydederek, işletmenize ait .tr uzantılı alan adının başkalarının eline geçmesine engel olursunuz.

Güvenilirdir
3

Güvenilirdir

.TR uzantısı marka tescil ve marka patent gibi belgeleri gerektirdiğinden daha fazla güven sağlar ve kullanıcı ziyaretini artırır.

İnetmar Domain Servislerinin Avantajlı Özellikleri
Ücretsiz DNS Yönetimi

Ücretsiz DNS Yönetimi

Diğer firmaların aksine İnetmar'da DNS yönetimini tamamen ücretsiz gerçekleştirin

Ücretsiz Yönlendirme

Ücretsiz Yönlendirme

Hiç bir ücret ödemeden alan adlarınızı yönetim paneliniz üzerinden farklı alan adına ücretsiz yönlendirin.

Whois Gizleme

Ücretsiz Whois Gizleme

Alan adınızın sahiplik bilgilerini gizleyin ve olası spam ve reklam e-postalarına karşı alan adınızı koruma altına alın.

İç Transfer

Ücretsiz İç Transfer

İnetmar'da bulunan alan adlarınızı farklı bir İnetmar müşterisine ücretsiz transfer edin

Ücretsiz Transfer

Ücretsiz Transfer Kilidi

Alan adınızın farklı bir firmaya transfer edilme riskine karşı koruma altına alın.

Otomatik DNS

Otomatik DNS

Alan adınızı hosting ihtiyacı olmadan,Gmail veya Office365 servislerinetTek tıklama ile yönlendirin

Sıkça Sorulan Sorular
.TR alan adları, Türkiye'ye özel .com.tr .net.tr,.org.tr gibi uzantılara sahip olan ülke domain uzantısıdır.
Bireysel ve kurumsal tüm web projeleri için kullanılabilir.
.TR domain kayıt etmek için belge gereklidir. uzantılara göre hazırlanması gereken belgeler için "Gerekli Belgeler" sekmesine tıklayabilirsiniz.
Domain kayıt işlemlerinde ücret iadesi bulunmamaktadır. Bu nedenle .TR domain kayıt ederken, doğru şekilde yazıldığından emin olunuz.
Evet, siparişinizi verdiğiniz hizmetin ödemesini gerçekleştirdiğiniz anda aktif olacaktır.
Uzantılara ve Sektörlere Göre Gereken Evraklar

.tr alan adlarının bir kısmı belge ile tescil edilmektedir. Almak istediğiniz alan adı uzantısına göre gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir.

.tr Alan Adları Yönetimi kuralları gereği, ".tr" uzantılı alan adları "belgeli" ve "belgesiz" olarak tahsis edilmektedir.
Belgeli alan adları için iletilmesi gereken "resmi" belgeler, almak istediğiniz uzantıya göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki kutucuklara tıklayınız.

isimsoyisim.com.tr başvurusu yapan kişinin TC kimlik numarası doğru ise belgesiz olarak tescil işlemi yapılabilir.

Belgeleri taratarak çevrimiçi evrak sistemimiz üzerinden gönderebilirsiniz.

.COM.TR Alan Adı Tescili için gerekli belgeler

 • Kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir.
 • Ancak bazı durumlarda T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi istenebilmektedir.
 • Alan Adı Tahsis Formu ve

Aşağıdaki belgelerden herhangi bir tanesi yeterli olacaktır:

 • Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı
 • Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi"
 • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi"
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • Başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • "Dernek Tüzüğü", "Vakıf Senedi" ya da "Kuruluş Kanunu"
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi"
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi"
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi"
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi"
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış kayıt tescil belgesi
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı"
 • Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi"
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi"
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • Yayının aslı
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi"
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi"

.ORG.TR Alan Adı Tescili için gerekli belgeler

 • Alan Adı Tahsis Formunu ve
 • Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfasının- ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne iletilmesi gerekmektedir.
 • Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumların ise ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.

.AV.TR Alan Adı Tescili için gerekli belgeler

 • Alan Adı Tahsis Formunu ve
 • ".av.tr" alt alan adının tahsisi ile ilgili olarak, TBB'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup döküman hazırlanmış ve bu dökümanlar http://www.barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde kullanıcılara sunulmustur.
 • ".av.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için; tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, Türkiye Barolar Birliği (TBB) web sitesinde yer alan online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu işlemi takiben, yapılan alan adı başvurusu, TBB Bilişim Koordinatörlüğü'nce "av.tr Alan Adı Tahsis Kuralları" çerçevesinde denetlenecek, kurallara uygunsa TBB tarafından onay verilecektir. Başvurusu bulunan alan adı, TBB'ginden gönderilecek olan onayı takiben tahsis edilecektir.

.K12.TR Alan Adı Tescili için gerekli belgeler

 • Alan Adı Tahsis Formunu ve
 • Alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin, ya da Alan Adı Tahsis Formu'nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
 • Alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Kurum Açma İzin Belgesi ile ilgili belediyeye başvurularak temin edilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nın ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

.BEL.TR Alan Adı Tescili için gerekli belgeler

 • Alan Adı Tahsis Formunu ve
 • Alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin ya da
 • "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

.GEN.TR Alan Adı Tescili için gerekli belgeler

 • ".gen.tr" uzantılı domainlere yapılacak başvurular için hiçbir aşamada belge istenmemektedir.

.WEB.TR Alan Adı Tescili için gerekli belgeler

 • ".web.tr" uzantılı domainlere yapılacak başvurular için hiçbir aşamada belge istenmemektedir.

.BIZ.TR Alan Adı Tescili için gerekli belgeler

 • ".biz.tr" uzantılı domainlere yapılacak başvurular için hiçbir aşamada belge istenmemektedir.

.INFO.TR Alan Adı Tescili için gerekli belgeler

 • ".info.tr" uzantılı domainlere yapılacak başvurular için hiçbir aşamada belge istenmemektedir.

.TV.TR Alan Adı Tescili için gerekli belgeler

 • ".tv.tr" uzantılı domainlere yapılacak başvurular için hiçbir aşamada belge istenmemektedir.

.EDU.TR Alan Adı Tescili için gerekli belgeler

 • T.C. Yüksek Öğretim Kurumu'nca onaylanmış yüksek öğretim kurumları tarafından alınabilen alan adıdır.
 • Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak üniversitenin rektörlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde, rektör ya da ilgili 1. derece imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin ya da
 • "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

.GOV.TR Alan Adı Tescili için gerekli belgeler

 • Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun en üst makamı tarafından verilen antetli kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli izin belgesinin ya da
 • "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak gönderilmesi gerekmektedir.

.POL.TR Alan Adı Tescili için gerekli belgeler

 • Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak emniyet teşkilatının Emniyet Genel Müdürlüğü imzalı kaşeli onay belgesinin ya da
 • "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak gönderilmesi gerekmektedir.

.BBS.TR Alan Adı Tescili için gerekli belgeler

 • İnetmar ODTÜ'nün yetkili sağlayıcısı olduğu için ilk etapta belge istenmemektedir. Ancak, ".tr" Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıt bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak bilgi ve belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Bu bilgi ve belgeler başvuru yapan kişinin nüfus ve ikamet bilgilerine ilişkin resmi belgeleri ile çalıştırdığı BBS sistemine ilişkin açıklayıcı teknik/idari bilgilerdir.

.TEL.TR Alan Adı Tescili için gerekli belgeler

 • İnetmar ODTÜ'nün yetkili sağlayıcısı olduğu için ilk etapta belge istenmemektedir. Ancak, ".tr" Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıt bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak bilgi ve belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Bu bilgi ve belgeler başvuru yapan kişinin nüfus ve ikamet bilgilerine ilişkin resmi belgeleri ile çalıştırdığı BBS sistemine ilişkin açıklayıcı teknik/idari bilgilerdir.

.DR.TR Alan Adı Tescili için gerekli belgeler

 • Bu alan adının tahsisi için, TTB'nce talep edilen bazı dökümanların TTB'ne sunulması gerekmektedir.
 • İlgili dökümanlar http://www.ttb.org.tr/drtr adresinde kullanıcılara sunulmuştur.
 • Başvurusu bulunan alan adları TTB tarafından ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilir.
 • Alan adı tahsisinde "önce gelen alır" prensibi geçerlidir.

.TSK.TR Alan Adı Tescili için gerekli belgeler

 • Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun T.C. Genel Kurmay Başkanlığı'ndan aldığı antetli kağıt üzerine hazırladığı imzalı ve kaşeli yazılı izin belgesinin ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

.NET.TR Alan Adı Tescili için gerekli belgeler

 • Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınmış "İSS (İnternet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi" (Telekomünikasyon Lisansı),
 • Web tabanlı çalışan tüm kişi ya da kuruluşlar için, başvuran kişi ya da kuruluş tarafından başvurunun ayrıntılarını içeren (var olan .com ya da .net uzantılı web sayfalarının adresleri vb.) bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte),
 • İnternet hizmeti vereceğini beyan ederek "net.tr" uzantısı için başvuran kişi ya da kuruluşlar için, başvurunun ayrıntılarını içeren ve yapılacağı taahhüt edilen web sayfanın yapılmadığının tespiti durumunda, ilgili alan adının silineceğinin kabul edildiğini belirten bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte).

.NAME.TR Alan Adı Tescili için gerekli belgeler

 • İnetmar ODTÜ'nün yetkili sağlayıcısı olduğu için ilk etapta belge istenmemektedir. Ancak, ".tr" Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıt bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak bilgi ve belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Bu bilgi ve belgeler başvuru yapan kişinin nüfus ve ikamet bilgilerine ilişkin resmi belgeleri ile çalıştırdığı BBS sistemine ilişkin açıklayıcı teknik/idari bilgilerdir.

.KEP.TR Alan Adı Tescili için gerekli belgeler

 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı (KEPHS) yetkilendirme belgesi gerekmektedir. Ayrıca "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

Alan Adı Tahsis Formu

Belge gerektiren .tr uzantılı domain kayıt başvurunuzun gerçeklelebilmesi için yazılı ve imzalı onayınız gerekmektedir. Aşağıda yer alan PDF veya .doc uzantılı başvuru formlarından birini doldurarak ve kaşeleyip imzalayarak tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. Gönderim işlemini kontrol panelimizden online olarak yapabilirsiniz.

 • Başvuru formunda kuruluş yetkilisinin ad soyad bilgisini giriniz.
 • Kurum kaşesini mutlaka basınız ve imzalayınız.
 • Başvuru esnasında girilen kuruluş adı ile kaşedeki kuruluş adı aynı olmak zorundadır.
 • Bireysel başvurularda imzalı başvuru formu yanısıra başvuru sahibinin kimlik belgesi gönderilmelidir.

Destek Olmak İçin Hazırız! Çözüm odaklı destek ekibimizle ihtiyacınız olan her anda yanınızdayız

Telefon ile Destek0850 455 35 01 Email ile Destekdestek@inetmar.com Ticket ile Destek talebi oluştur Video ile Destek hemen izle