SQL SELECT Komutu Kullanımı

SQL SELECT Nedir? Kullanımı Nasıldır?

SQL SELECT, veritabanından veri almak için kullanılan bir sorgu türüdür. Bugün, SQL SELECT‘in ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

SQL SELECT Nedir?

SQL SELECT, veritabanından veri seçmek için kullanılan bir sorgu türüdür. SELECT sorgusu, belirli bir tablodan bir veya birden fazla sütunu ve bu sütunların eşleştiği satırları seçer. SELECT sorgusu, veritabanı yönetim sistemi tarafından işlenir ve sonuç olarak istenen veri kümesini döndürür.

SELECT sorgusu, veritabanında depolanan verileri sorgulamak ve işlemek için kullanılan birçok farklı özelliğe sahiptir. Bu özellikler, veritabanındaki verilere erişmek, sıralamak, gruplamak, filtrelemek ve hesaplamalar yapmak gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabilir.

SQL SELECT Kullanımı

SQL SELECT sorgusu, aşağıdaki genel formatta yazılır:

SELECT sütun_adi1, sütun_adi2, …
FROM tablo_adi
WHERE kosul

SELECT ifadesi, sorgunun sütunlarını belirtir. FROM ifadesi, sorgunun hangi tablodan veri alacağını belirtir. WHERE ifadesi, verileri filtrelemek için kullanılır ve belirli bir koşulu karşılayan satırları seçer.

Örneğin, “calisanlar” adlı bir tablodan “isim” ve “maas” sütunlarını seçmek için aşağıdaki SQL sorgusunu kullanabiliriz:

SELECT isim, maas FROM calisanlar;

Bu sorgu, “calisanlar” tablosundaki tüm satırların “isim” ve “maas” sütunlarını gösterecektir.

WHERE ifadesi kullanarak verileri daha spesifik bir şekilde filtreleyebiliriz. Örneğin, “maas” sütununda 5000’den fazla maaş alan çalışanları seçmek için aşağıdaki SQL sorgusunu kullanabiliriz:

SELECT isim, maas FROM calisanlar WHERE maas > 5000;

Bu sorgu, “maas” sütununda 5000’den fazla maaş alan tüm çalışanların “isim” ve “maas” sütunlarını döndürecektir.

SQL SELECT Örnekleri

Aşağıda, SQL SELECT’in farklı örneklerini ele alacağız:

1. Sütunları Seçme

SELECT sorgusuyla bir veya birden fazla sütunu seçebiliriz:

SELECT name, age, city FROM users;

Bu sorgu, “kullanicilar” tablosundaki “isim”, “yas” ve “sehir” sütunlarını seçerek geri dönecektir.

2. Tüm Satırları Seçme

Tüm satırları seçmek için “*” karakterini kullanabiliriz:

SELECT * FROM users;

Bu sorgu, “kullanicilar” tablosundaki tüm sütunları seçerek geri dönecektir.

3. Sıralama Yapma

SELECT sorgusuyla verileri belirli bir sütuna göre sıralayabiliriz:

SELECT isim, yas FROM kullanicilar ORDER BY yas;

Bu sorgu, “kullanicilar” tablosundaki “yas” sütununa göre verileri sıralayacaktır.

4. Koşul Kullanma

WHERE ifadesi kullanarak verileri belirli bir koşula göre filtreleyebiliriz:

SELECT isim, yas FROM kullanicilar WHERE yas > 30;

Bu sorgu, “kullanicilar” tablosundaki “yas” sütunundaki değeri 30’dan büyük olan kullanıcıları sıralayacaktır.

5. Toplam Değeri Hesaplama

SELECT sorgusuyla verileri toplayabilir ve hesaplamalar yapabiliriz:

SELECT SUM(maas) FROM calisanlar;

Bu sorgu, “calisanlar” tablosundaki “maas” sütunundaki değerleri toplayarak geri dönecektir.

Yaygın Olarak Sorgulanan İki Konu

1. INNER JOIN Nedir? Nasıl Kullanılır?

INNER JOIN, iki veya daha fazla tablodaki eşleşen satırları seçmek için kullanılan bir SQL operatörüdür. INNER JOIN, tablolar arasındaki ilişkileri kullanarak verileri birleştirir ve ortak alanlara göre satırları eşleştirir.

INNER JOIN kullanırken, bir veya birden fazla ON ifadesi kullanarak hangi alanların eşleştirileceğini belirtmemiz gerekmektedir. Örneğin, “calisanlar” ve “departman” adlı tabloları birleştirmek için aşağıdaki SQL sorgusunu kullanabiliriz:

SELECT calisanlar.adi, departman.adi FROM calisanlar INNER JOIN departman ON calisanlar.departman_id = departman.id;

Bu sorgu, “calisanlar” ve “departman” tablolarındaki “departman_id” ve “id” alanlarını eşleştirerek, her bir çalışanın adını ve çalıştığı departmanın adını döndürecektir.

2. GROUP BY ve HAVING Kullanımı

GROUP BY, verileri belirli bir sütuna göre gruplamak için kullanılan bir SQL ifadesidir. GROUP BY ifadesi kullanırken, verileri gruplayacak sütunu belirtmemiz gerekmektedir.

Örneğin, “siparisler” adlı bir tablodaki siparişlerin her bir müşteriye göre toplam tutarını almak için aşağıdaki SQL sorgusunu kullanabiliriz:

SELECT musteri_id, SUM(amount) FROM siparisler GROUP BY musteri_id;

Bu sorgu, “siparisler” tablosundaki siparişleri “musteri_id” alanına göre gruplayarak, her bir müşterinin toplam tutarını döndürecektir.

HAVING ifadesini kullanarak gruplama sonucunu filtreleyebiliriz. Örneğin, toplam tutarı 1000’den fazla olan müşterileri seçmek için aşağıdaki SQL sorgusunu kullanabiliriz:

SELECT musteri_id, SUM(amount) FROM siparisler GROUP BY musteri_id HAVING SUM(amount) > 1000;

Bu sorgu, toplam tutarı 1000’den fazla olan müşterileri döndürecektir.

Zaman ayırıp okuduğunuz için teşekkürler SQL ile alakalı diğer makalelerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Şunlar da hoşunuza gidebilir...